Opleiding en verdieping "Integer en geweldloos communiceren" (M. Rosenberg)

“Voorbij goed en fout is een plek, daar vinden we elkaar.”
Rumi

Communicatie kleurt op verschillende manieren de kwaliteit van onze relaties. Wij bepalen zelf die kleur.
Er sluipt nogal eens een interpretatie of oordeel in, dit kan leiden tot een mis -verstaan : thuis, met vrienden, bij collega’s,… Zo gaan we uit contact. De knop staat op ‘uit’.
Eens we hiervan bewust zijn, en communiceren vanuit wat werkelijk in ons leeft, vanuit wat ons werkelijk beweegt, komt er verbinding tot stand. De kwaliteit van de communicatie groeit, een diepgaander contact ontstaat, het samenwerken- en leven wordt harmonieus. Er is ontmoeten. De knop staat op ‘aan’.

Marshall Rosenberg
Hij gaat ervan uit dat elke mens van nature uit streeft naar vrede en harmonie met zichzelf, anderen en de omgeving. Naar een wezenlijk ontmoeten, vanuit het hart. Hij gelooft in een natuurlijk, menselijk verlangen tot geven en delen met anderen.

Reeds vroeg ging hij aan de slag met twee, voor hem fundamentele vragen:
  • Als wij van nature uit graag zorg dragen voor elkaar, hoe komt het dan dat wij elkaar en onszelf zoveel pijn en verdriet aandoen?
  • En hoe komt het dat anderen, zelfs in verschrikkelijke situaties, er in slagen om vanuit hun hart, in mededogen te blijven communiceren?

De antwoorden op die twee vragen vormen de kern van zijn gedachtegoed :
“Hoe geweldloos communiceren met jezelf en anderen ?”

Verbindend communiceren streeft verbinding en kwaliteit in relaties na.
In een eenvoudig, ontwapenend model toont M.Rosenberg hoe communicatie naar verbinding kan leiden.
Hij moedigt ons aan tot een eerlijke en juiste waarneming, met aandacht voor de eigen gevoelens en behoeften. Om daarna helder aan te geven wat we graag zouden willen. Hij legt even sterk het accent op de aandacht voor het perspectief, de gevoelens, de noden en de wensen van de ander. Essentieel gaat het over verbinding met jezelf en anderen. Een goede verbinding brengt helderheid, en ruimte voor wederzijds begrip en mededogen. Het is een sterke uitnodiging om verantwoordelijk te zijn voor de eigen waarneming, gevoelens, behoeften en vragen.

Wereldwijd
“Geweld is een tragische uiting van niet vervulde behoeftes.” M.Rosenberg

In 1984 werd het CNVC (Center for non-violent communication) opgericht. Met als visie : “ Bijdragen aan een wereld waarin alle mensen hun behoeftes op een vreedzame wijze vervullen, en hun conflicten, in aandacht voor elkaars noden, vreedzaam oplossen.” Er is de voorbije jaren een wereldwijd netwerk ontstaan, waarin mensen, elk op hun manier, vanuit die inspiratie hun bijdrage leveren aan een vredevolle wereld.
© 2018 TISTE Contacteer de webmaster