Opleiding en verdieping "Integer en geweldloos communiceren" (M. Rosenberg)

Elke opleiding is een investering, en gezonde investeringen renderen!
Elke opleiding en workshop is een kans om iets nieuws te laten groeien!


Onze opleidingen onderscheiden zich door de aandacht naar de specifieke leerdoelen van de deelnemers en hun eigen werkveld. Deze worden gekaderd in het totale opzet van de gevraagde opleiding. Bewust geformuleerde leerdoelstellingen verhogen de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, en stimuleren leergierigheid. Bij duidelijke leerbehoeftes kan er telkens opnieuw een sterk appel gedaan worden op ieders eigen inzet en verantwoordelijkheid. Eigen leerdoelstellingen zijn een verfijnder en specifieker uitgangspunt voor elke opleiding. En verhogen de motivatie tot evolueren.
De link met het werkveld is immers duidelijk. Elke opleiding wordt op maat gemaakt, en waar nodig bijgestuurd.

Theoretische schema’s en modellen zijn goed en nuttig als ondersteuning, vooral als daarna de band met het werkveld gemaakt wordt. Dan begint de theorie te leven. Die band is de motivatie tot daadwerkelijk integreren en veranderen.
Wij onderscheiden ons door een interactieve en ervaringsgerichte aanpak, die het ‘plezierig’ leren ondersteunt.

VERANDEREN EN GROEIEN IS HET ULTIEME DOEL VAN ELKE OPLEIDING.

Onze open programma’s vertrekken evenzeer vanuit ieders verwachtingen en behoeften. Ook daar staat het interactieve en ervaringsgericht werken centraal, in een prettige leercontext.

Werkmiddelen
  • Specifieke coachingtools
  • Gestalt technieken
  • NLP-tools
  • De kernkwadranten
  • Het Enneagram
  • Biofeedback via Heartmath
  • Gedachtengoed geweldloze communicatie
  • Humor
© 2018 TISTE Contacteer de webmaster