Opleiding en verdieping "Integer en geweldloos communiceren" (M. Rosenberg)

Oefengroep
Voorjaar 22/01, 19/02, 19/03, 16/04, 14/05, 11/06/2018
Najaar 10-17/09, 22/10, 26/11 en 10/12

Naar trouwe gewoonte opent de bestaande oefengroep terug de deuren voor wie wil aansluiten.
De groep staat open voor al wie graag samen wil oefenen in Verbindend en Geweldloos communiceren. Het oefenen situeert zich op twee niveaus. We brengen NVC in de praktijk in de manier waarop we tijdens het samenzijn met elkaar omgaan, en daarnaast kan er geoefend worden vanuit ieders vragen en concrete situaties.
Het aantal deelnemers is beperkt. Er wordt een basiskennis verwacht in NVC en praktijkervaring.
Het volgen van de introductie tweedaagse is zeker een goede voorbereiding.


Wie voor de eerste keer wenst deel te nemen, graag eerst contact nemen via mail: karin.ferfers@belgacom.net.

Plaats:
Lovenjoelsestraat 16
3360 Bierbeek
Telkens van 19.30u tot 21.30u.Je bent welkom vanaf 19.00u, thee staat klaar.

Prijs: 40 Euro voor de ganse reeks.
Je bent ingeschreven na aanmelding via de website én bevestiging via mail. Daarna graag 40 Euro storten op het nr: IBAN: BE90 001- 419 3945 32, BIC: GEBABEBB, met vermelding “Oefengroep + seizoen ”.
Graag voor 14 januari voor het voorjaar, voor de groep van het najaar graag voor 30 augustus.
© 2018 TISTE Contacteer de webmaster