Opleiding en verdieping "Integer en geweldloos communiceren" (M. Rosenberg)

Van conflict naar contact
15 mei

“Solution arises from connection”

In deze ene zin geeft M.Rosenberg de essentie weer van de uitweg uit conflicten. Van zodra er een eerlijke wens tot verbinding is, krijgen oplossingen kansen. Eerst de relatie herstellen en voor verbinding zorgen. En dan weer in overleg naar een uitweg zoeken.
Daar gaat deze dag over. Als ikzelf in conflict ben met een ander, welke keuze maak ik?

Ieder van ons kan de keuze tot dialoog maken, hoe moeilijk de relatie soms is.
Tegelijk kan ik er ook voor kiezen om in mijn gekwetstheid te blijven hangen, in een sfeer van beschuldigen, verwijten,… Als ik vanuit verbinding met wat voor mij écht belangrijk is, is blijven zoeken naar een raakpunt met de ander een uitweg.
Empatisch luisteren naar mezelf en de ander is de rode loper tot het samen vinden van een uitweg uit het conflict.

Tijdens deze workshop staan we stil bij:
  • het gedachtegoed Geweldloos communiceren toepassen in conflictueuze situaties.
  • herkennen waar je gevoelig voor bent, wat je gemakkelijk “de kast opjaagt.
  • heel bewust naar je gevoelens en behoeften luisteren.
  • contact maken met de gevoelens en behoeften van de ander.
  • afstemmen met elkaar, op basis van de onvervulde behoeften die aan de basis van het conflict liggen.
  • dankbaarheid uiten voor de vernieuwde verbinding.

Concrete en praktische oefeningen ondersteunen het leerproces. Er is zeker gelegenheid om met eigen, herkenbare situaties aan de slag te gaan.


Plaats:
Lovenjoelsestraat 16
3360 Bierbeek
Van 9.30u tot 16.30u.Je bent welkom vanaf 9.00u, thee staat klaar.

Prijs: 80 Euro
Je bent ingeschreven na aanmelding via de website én bevestiging via mail en na storting van het bedrag op het nr: IBAN BE90 001-419 3945 32, BIC: GEBABEBB, met vermelding : Contact + datum.
Graag voor 4 mei.
© 2018 TISTE Contacteer de webmaster