Opleiding en verdieping "Integer en geweldloos communiceren" (M. Rosenberg)

Waardering geven en krijgen
6 juni

Dankbaarheid uiten, waardering geven wordt nogal eens vertaald in 'complimenten' geven. Wat dan ook nog gemakkelijk geweigerd wordt vanuit: dit is toch normaal, je overdrijft,…. Complimenten geven, hoe goed bedoeld ook, haalt de balans in de relatie wat overhoop. De gelijkwaardigheid verdwijnt en de andere wordt ondergeschikt. Vandaar ook de weigering.
Waarderen vanuit vervulde behoeften vertrekt vanuit gelijkwaardigheid en geeft aan hoe de ander heeft bijgedragen aan het vervullen van je behoefte.

Tijdens deze workshop werken we heel sterk door op onze huidige manier van waarderen en hoe NVC daar een verrijking in is. En zo meebouwt aan warmere relaties.

In deze workshop leer je :
  • stil te staan hoe je op vandaag al dan niet waardering geeft
  • bewust worden voor het effect op de ander in je manier van waardering geven
  • waardering geven vanuit vervulde behoeften.
  • jezelf waarderen
  • zelf waardering kunnen ontvangen en toelaten

Plaats:
Lovenjoelsestraat 16
3360 Bierbeek
Van 9.30u tot 16.30u. Thee en koffie staan klaar vanaf 9.00u.

Prijs: 80 Euro.
Je bent ingeschreven na aanmelding via de website, en na storting van het bedrag op het nr: IBAN BE90 001-419 3945 32, BIC: GEBABEBB, met vermelding : Waardering + datum.
Graag voor 20 mei.
© 2018 TISTE Contacteer de webmaster