Opleiding en verdieping "Integer en geweldloos communiceren" (M. Rosenberg)

Stille zaterdagen
17/06 en 14/10

Geweldloos communiceren wortelt voor mij in ‘verstillen en vertragen’.

Deze dag is een kans om ruimte te geven aan waar het écht om gaat. En je innerlijke stilte te ontmoeten, of juist alle aanwezige lawaai.
Mijn Zen praktijk inspireert deze dag, die we in volledige stilte doorbrengen.

Meditatie is een uitnodiging om onze geest tot rust te laten komen, en de vrede in onszelf toe te laten. Het zitten gebeurt in groep in periodes van 30’. Daarnaast is er ruimte om alleen te wandelen, of ergens stil te zijn.

Plaats:
Lovenjoelsestraat 16
3360 Bierbeek
Van 9.30u tot 16.30u. Thee en koffie staan klaar vanaf 9.00u.

Prijs: 20 Euro.
Je bent ingeschreven na aanmelding via de website, en na storting van het bedrag op het nr: IBAN BE90 001-419 3945 32, BIC: GEBABEBB, met vermelding : Stilte + datum.
Graag voor 5 juni voor het voorjaar en voor 1 oktober voor het najaar.
© 2014 TISTE Contacteer de webmaster