Opleiding en verdieping "Integer en geweldloos communiceren" (M. Rosenberg)

Samen tot gedragen beslissingen komen
13 februari
Dit thema wordt hernomen omwille van het succes vorig jaar.

De meeste beslissingen, zowel professioneel als privé, worden nogal eens op basis van meerderheid tegenover minderheid genomen. Met als gevolg dat niet iedereen per definitie volledig achter een beslissing staat. Bij consensus is het een spel van geven en nemen,wat niet echt een garantie is tot volledig gedragen besluiten.

'Systemic consensing' of 'Gedragen beslissingen ' legt het accent op de manier van beslissen. Voorwaarde is wel dat iedereen ermee akkoord gaat om op die manier als groep beslissingen te nemen. Elk voorstel wordt gewogen op basis van mogelijke weerstand. Dit voorkomt conflicten op langere termijn. Het voorstel met de minste weerstand wordt uiteindelijk gekozen.

Tijdens deze workshop leer je:
  • ontdekken wat Systemic consensing juist inhoudt en hoe het in de praktijk werkt
  • oefenen in het snel beslissen, met een resultaat dat door iedereen gedragen wordt.
  • een eigen voorstel helder formuleren
  • stilstaan bij je eigen weerstand bij een voorstel van een ander en luisteren naar de behoeften die willen gehoord worden
  • luisteren naar de behoeften in een voorstel van een ander
  • oefenen met een uitgebreide vorm van Systemic consensing, waarbij eerdere voorstellen op basis van luisteren naar weerstanden verbeterd worden
Plaats:
Lovenjoelsestraat 16
3360 Bierbeek
Van 9.30u tot 16.30u. Thee en koffie staan klaar vanaf 9.00u.

Prijs: 80 Euro.
Je bent ingeschreven na aanmelding via de website, en na storting van het bedrag op het nr: IBAN BE90 001-419 3945 32, BIC: GEBABEBB, met vermelding van ‘Beslissingen + datum.
Graag voor 4 februari.
© 2018 TISTE Contacteer de webmaster