Opleiding en verdieping "Integer en geweldloos communiceren" (M. Rosenberg)

Wat leren schuld en schaamte mij?
15/02

We zijn in actie geschoten en nadien gaan we er over oordelen, we bekritiseren onszelf. Waardoor er een innerlijk conflict ontstaat. We hebben iets gedaan, vanuit hoe we dit moment beleefden, en wat toen goed leek. Het is pas als we er achteraf, met een strenge blik, op terug kijken, dat schuld en schaamte beginnen te groeien. We liggen met onszelf overhoop, vanuit een niet beantwoorden aan de eisen die we onszelf stellen.
Tijdens deze workshop leer je:
  • je eigen grenzen (h)erkennen
  • luisteren naar de verborgen boodschap in je oordelen en zelfverwijten
  • met mildheid naar jezelf kijken
  • je gevoeligheid voor je eigen behoeften vergroten
  • stilstaan bij vervulde en niet vervulde behoeften in dergelijke situaties
  • op een natuurlijke manier aandacht geven aan de verschillende behoeften die in situaties spelen
  • hoe je jezelf kunt losmaken uit dit patroon cirkel en evolueren naar een vrije mens

Plaats:
Lovenjoelsestraat 16
3360 Bierbeek
Van 9.30u tot 16.30u. Thee en koffie staan klaar vanaf 9.00u.

Prijs: 80 Euro.
Je bent ingeschreven na aanmelding via de website, en na storting van het bedrag op het nr: IBAN BE90 001-419 3945 32, BIC: GEBABEBB, met vermelding van de datum.
Graag voor 1 februari.
© 2014 TISTE Contacteer de webmaster