Opleiding en verdieping "Integer en geweldloos communiceren" (M. Rosenberg)

Het gedachtegoed geweldloos communiceren biedt heel wat mogelijkheden naar het onderwijs toe.
Onze trainingen richten zich naar leerkrachten en directies die zich het basismodel van M.Rosenberg willen eigen maken. Vanuit de intentie bewust stil te staan bij de eigen stijl van communiceren met leerlingen, ouders en collega’s. Om dan vanuit verbinding met zichzelf en anderen tot open en authentieke communicatie te komen.
Deze trainingen worden op maat gemaakt.
Het is de bedoeling om vanuit een kennismaking met het model en de mogelijkheden, te gaan oefenen met reële situaties in de klas, op een oudercontact of in de leraarskamer.

Zo krijgen de bouwstenen van het model een concrete invulling
© 2018 TISTE Contacteer de webmaster