Opleiding en verdieping "Integer en geweldloos communiceren" (M. Rosenberg)

Persoonlijke ontwikkeling:
 • Authentiek en assertief communiceren.
 • Eerlijk uiten en empatisch luisteren naar jezelf en anderen.
 • Persoonlijke stress ‘juist’ hanteren.
 • Van angst naar verantwoordelijkheid : mijn leven in handen nemen.
 • Juiste keuzes maken : hoe krijg ik mijn behoeften helder?

Samenwerken in verbinding:
 • Open en verbindend communiceren in een groep.
 • Diversiteit als inspiratie en motivatie.
 • Gelijk hebben, of inspirerend samenwerken.
 • Op zoek naar de verbinding in conflictsituaties.
 • Keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen als team.
 • Teambegeleiding op langere termijn.

Authentiek leiding geven:
 • Coherent communiceren, vanuit diep luisteren naar medewerkers.
 • Van macht ‘over’ naar kracht ‘van binnen uit’.
 • Motiverend coachen, gericht op behoeften en keuzes bij medewerkers.
 • Moeilijke gesprekken voeren.
 • Conflictbemiddeling vanuit wat mensen bindt: hun noden.
 • Preventief omgaan met stress bij jezelf en de medewerkers.
 • Groepstrajecten met leidinggevenden.
 • Bezield leiding geven.
© 2018 TISTE Contacteer de webmaster