Opleiding en verdieping "Integer en geweldloos communiceren" (M. Rosenberg)

Onze Ardennen bezitten nog heel wat ongekende, mooie stukken natuur. De georganiseerde wandelingen gaan juist deze aparte plaatsen opzoeken. De avontuurlijkheidsgraad kan wisselen ifv de deelnemers. Daarbij wordt de intensiteit van de tocht telkens aan de specifieke vraag aangepast. Er kan ook catering geregeld worden
( onthaalontbijt, lunchpakket,barbecue,....) Dit gaat door in het plaatselijk ‘ CASTEL ‘, een gebouw met een geschiedenis.
Deze activiteit kan vanuit verschillende invalshoeken georganiseerd worden.

  • een ontspannen samen zijn, elkaar op een ‘nieuwe’ manier leren kennen.
  • de groep kan de activiteit ingaan vanuit specifieke doelstellingen, met voorbereiding vooraf en opvolging achteraf. Vb. hoe nemen we als groep diverse verantwoordelijkheden op, op welke manier wordt er gecommuniceerd, hoe coach ik als leidinggevende mijn team,......
  • als afsluiting van een langdurig opleidingstraject, met integratie van de eigen evolutie, of gewoon : de kers op de taart !

Het doel en de opbouw van het initiatief wordt in een voorbereidend gesprek uitgeklaard.

Dit initiatief richt zich naar bestaande en nieuw samengestelde groepen
© 2014 TISTE Contacteer de webmaster